Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Klik hier als u wilt lezen op welke gebieden de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Contact opnemen met de MR
De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt iedereen die met de school te maken heeft: de kinderen, de ouders en het personeel. Daarom vindt de MR het belangrijk om te weten wat er leeft bij onze achterban. Wat zijn bijvoorbeeld de positieve punten binnen school, welke knelpunten worden ervaren, of welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Schroom daarom niet om contact met de MR op te nemen en punten aan de orde te stellen. U kunt dit doen door met een van de MR leden contact persoonlijk aan te spreken of een email te sturen naar mr@kc-dekameleon.nl