Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Grenzeloos groeien en kleur geven aan talent!

Kindcentrum De Kameleon staat in de wijk Muntel/Vliert in ’s-Hertogenbosch is een school waar kinderen met verschillende godsdiensten, levensovertuigingen en culturen bij elkaar zitten. Verschillen tussen kinderen worden op onze school als vanzelfsprekend ervaren en zijn uitgangspunt voor het doen en laten van iedereen die op onze school werkt. Onze school biedt aan ieder kind gelijke kansen, met aandacht voor respect en tolerantie. Wij vormen samen met KDV, PA en BSO van Kanteel Kindcentrum De Kameleon.

Missie:

Op KC de Kameleon geloven wij dat mensen effectiever en gemotiveerder leren en ontwikkelen als zij dit zelf aansturen en invloed hebben op wat ze leren. Wij verzorgen daarom een breed onderwijsaanbod op het niveau van elk kind en geven ruimte aan ontwikkeling van talent! Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor samenwerkend leren en ruimte voor ontdekken.

Kernwaarden hierbij zijn: talentontwikkeling, respect, structuur, grenzeloos leren en ondernemerschap

Visie:

Kinderen op KC de Kameleon leren door spel en de ervaringen die ze daarbij op doen. Wij onderwijzen in verschillende groeperingsvormen, uitgaande van verschillende onderwijsbehoeften. Kinderen werken in groepen aan gezamenlijke, thematische opdrachten en presenteren dit aan elkaar en ouders. Dit stimuleert betrokkenheid en respect naar elkaar.

Kinderen die KC de Kameleon verlaten hebben een ondernemende houding, kunnen prima samenwerken en zijn goed voorbereid op de volgende stap.

Op KC de Kameleon:

  • ben je uniek
  • leer je door spel en ervaring
  • werk je samen in verschillende groepen
  • krijg je begeleiding naar behoefte
  • ontmoet, speel en leer je veilig met elkaar
  • staat respect en structuur voorop
  • ben je van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat welkom