Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Klik hier als u wilt lezen op welke gebieden de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Notulen van de MR
De notulen van het lopende jaar zijn terug te vinden op de website.
Notulen van voorgaande jaren kunt u opvragen door een email te sturen naar mr@kc-dekameleon.nl