Aanmelden basisschool

Wanneer u overweegt uw zoon of dochter aan te melden op Kindcentrum De Kameleon, dan kan dat via onderstaand contactformulier of telefonisch via 073-8225280. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een kennismakingsafspraak. In deze Coronatijd maken we alleen na schooltijd een kennismakingsafspraak. We vertellen u graag waar wij voor staan en hoe wij werken en laten u zien waar uw kind zijn of haar kleutertijd zal doorbrengen. Het is nu niet mogelijk om het gehele gebouw te laten zien, omdat wij het bezoek van externen aan ons kindcentrum nu zoveel mogelijk moeten beperken. Vanaf het moment dat uw kind 2 jaar oud is, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen op onze school. Na de kennismaking krijgt u een aanmeldformulier mee. Let op: met het insturen van het aanmeldformulier is uw kind nog niet formeel ingeschreven. De aanmelding leidt dus niet automatisch tot daadwerkelijke inschrijving en plaatsing. In januari van het jaar dat uw kind vier jaar wordt, zullen we opnieuw contact met u opnemen en de inschrijving definitief maken. U heeft als ouder recht op een vrije schoolkeuze. Omdat wij het belangrijk vinden dat een kind in de nabije omgeving van thuis naar school kan, plaatsen wij wel als eerste de kinderen uit de directe omgeving van het kindcentrum.
Eventuele toelichting