De Vreedzame School

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee ervaren kinderen dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Op het niveau van de leerlingen streeft het programma ernaar om kinderen te leren:

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • op een constructieve manier om te gaan met conflicten
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar
 • voor de gemeenschap een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen

Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat 
 • de eigen kracht van kinderen benut wordt 
 • leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig werken

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door het basiscurriculum. Deze lessenserie bestaat uit een wekelijkse les of activiteit in alle groepen. Er zijn 38 lessen verdeeld over zes blokken:

 • We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
 • We lossen conflicten zelf op - conflicthantering
 • We hebben oor voor elkaar – communicatie
 • We hebben hart voor elkaar – gevoelens
 • We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
 • We zijn allemaal anders – diversiteit.

De afspraken en kletskaarten zijn te downloaden op de documenten pagina van de Vreedzame school.