Leerlingvolgsysteem

Kinderen van groep 3 t/m 8 maken regelmatig methode- en niet methodegebonden toetsen, zodat we weten hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Op KC de Kameleon nemen we twee keer per jaar de toetsen af die bij het CITO Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) horen. Dit gebeurt in de maanden januari (de middentoetsen) en juni (de eindtoetsen). 

De volgende toetsen worden gebruikt:

  • Rekenen en Wiskunde in groep 3 t/m M(idden)8
  • Begrijpend Lezen M(idden) groep 4 t/m M8
  • Spelling groep 3 t/m M8 
  • Begrijpend Luisteren
  • Technisch Lezen

Deze toetsen worden in de groepen afgenomen over de leerstof waarmee het kind in het voorliggende half jaar heeft geoefend.

In een gesprek krijgen de ouders en kinderen een voorlopig indicatie zodat u als ouders zich bij de open dagen van de middelbare scholen enigszins kunt oriënteren welk niveau waarschijnlijk bij uw kind gaat passen. In groep 8 nemen de kinderen deel aan de CITO Eindtoets Basisonderwijs.

In groep 8 krijgt u van de leerkracht een definitief advies voor de keuze van een school op niveau voor uw kind. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Ons advies is gebaseerd op het deskundig oordeel van de leerkrachten en de behaalde resultaten uit alle leerjaren (het leerlingvolgsysteem). In verreweg de meeste gevallen komen de adviezen met elkaar overeen.