Zien

Kindcentrum de Kameleon maakt veel werk van de kwaliteitszorg als middel om het onderwijs te verbeteren. De basis voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat: kinderen moeten zich prettig en veilig voelen om tot leren te kunnen komen. We willen zorgen voor een veilig kindcentrum waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich betrokken en verantwoordelijk voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Om hiervoor aandacht te blijven houden, gebruiken we de methode “Vreedzame School”.

Voor het in beeld brengen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 ZIEN! Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren van een kind in kaart brengen. Vervolgens komen er suggesties voor de leerkracht hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?

De vragenlijsten worden 2x per schooljaar ingevuld en bevatten stellingen die betrekking hebben op welbevinden, betrokkenheid, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen.

Het systeem ZIEN! vervalt per einde schooljaar 22-23. Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuw passend systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te monitoren.