Algemeen

Onder het kopje 'algemeen' vindt u infomatie over ons team en de link naar ons Kindcentrumplan en de schoolgids. Denkt u erover uw kind aan te melden op KC de Kameleon, maak dan gebruik van de aanmeldpagina.

 

Schoolondersteuningsprofiel

 Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Hieronder kunt u het schoolondersteuningsprofiel van KC de Kameleon downloaden.