Ouderraad

Wie zijn wij?

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die meewerkt bij het organiseren van festiviteiten en praktische zaken voor de school. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het team van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school.

Wat doen wij?

De ouderraad wil een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de school. Dit gebeurt met name door het mee organiseren van de festiviteiten in het schooljaar. Hiervoor wordt het geld van de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt. De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar geïnd door de ouderraad. Zonder de ouderbijdrage zouden de jaarlijkse feestelijke activiteiten op school niet betaald kunnen worden. De ouderraad vergadert regelmatig en daarbij zijn altijd enkele leerkrachten aanwezig, zodat in goed overleg afspraken gemaakt kunnen worden.

De ouderraad is dus geen formeel gekozen vertegenwoordiger van de ouders. De belangen van ouders en personeel op onze school worden behartigd door de medezeggenschapsraad, die gekozen wordt.

Wat kunt u als ouder betekenen?

Voor het organiseren van alle festiviteiten zijn vaak meer ouders nodig, dan er in de Ouderraad zitten. Als u het leuk vindt om ons met iets te helpen, horen we dat graag. Ook zal het team u wel eens vragen te helpen bij een of andere activiteit, zoals bijvoorbeeld bij de festiviteiten rondom Pasen en Kerstmis.