Peuterarrangement

Op het peuterarrangement komen peuters vanaf 2,5 jaar op vaste dagdelen spelen, ontdekken en ontwikkelen. We werken met thema's die aansluiten bij de wereld van uw peuter. Het is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Samen met de activiteiten die onze pedagogisch medewerkers aanbieden wordt de stap naar de basisschool een stukje kleiner.

Vaste dagdelen
Twee, drie of vier dagdelen; uw kind is op vaste dagdelen in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Onze medewerkers werken altijd met dezelfde groep kinderen en met een programma waarin taalontwikkeling en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Er wordt gewerkt met een vast aanbod maar toch is geen dag hetzelfde!Kanteel Kinderopvang biedt op 25 locaties peuterarrangementen aan.Wilt u een keer een kijkje nemen en de sfeer proeven op één van onze locaties? U bent van harte welkom. U kunt direct contact opnemen met de assistent manager van de betreffende locatie.

Vragen van ouders

Hoe werken jullie?
We werken op een aantal peuterarrangementen met een speciaal programma: voor en vroegschoolse educatie (VVE). Hierdoor kunnen we kinderen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug bieden zodat de stap naar de basisschool wat makkelijker is. VVE werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. We werken hierbij nauw samen met de onderbouw van de basisschool. Voor meer informatie kun je kijken op de locatiepagina van je keuze.Wat is het verschil tussen een peuterarrangement en een kinderdagverblijf?Als u geen opvang voor de hele dag nodig hebt maar het belangrijk vindt dat uw peuter een aantal dagdelen met andere kinderen speelt en wordt uitgedaagd om te ontdekken, is een peuterarrangement een goed keuze voor u.Het activiteitenaanbod is op het kinderdagverblijf meestal hetzelfde als op het peuterarrangement. Het kinderdagverblijf kent ruimere openingstijden waar kinderen de hele dag kunnen verblijven en daar ook eten en een middagslaapje kunnen doen. 

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Uw kind kan vanaf 2½ jaar op een peuterarrangement terecht. Inschrijven kan vanaf ongeveer 1½ jaar. Kijk hier voor de plaatsingscriteria