Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten/medewerkers.
Driejaarlijks wordt aan alle ouders gevraagd hun stem uit te brengen op de ouders die zich op dat moment verkiesbaar hebben gesteld voor de MR; zo bepalen alle ouders wie zitting in de oudergeleding van de MR neemt.

De belangrijkste taak van de MR is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de school; daarnaast bevordert de MR een heldere informatievoorziening vanuit school. De leden van de MR staan in nauw contact met de directie en komen regelmatig bijeen om allerhande ontwikkelingen op school te bespreken. Denk hierbij aan veranderingen in de koers van de school, leeropbrengsten, personele bezetting, huisvesting en begroting. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemmings- en adviesbevoegdheid.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar; de data kunt u op de schoolkalender vinden. Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die de school als geheel aangaan, dan kunt u altijd een bericht sturen naar: mr@kc-dekameleon.nl.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Inga Rehbein Franneke Koens
Maarten Schamp Frank Willems
Elke de Jong Marieke Eerden