Onderwijs

KC de Kameleon heeft 17 groepen. De 5 kleutergroepen zijn combinatiegroepen van leerlingen uit leerjaar 1 en 2. Vanaf leerjaar 3 tot en met 8 hebben wij telkens 2 groepen die naast en met elkaar werken. Binnen KC de Kameleon werken we met leerpleinen. Op de begane grond huizen het Peuterplein en Plein 1-2. Op de 1e verdieping huist Plein 3-4-5 en op de 2e verdieping Plein 6-7-8. Elk groep heeft een maatjesgroep op een ander plein waarmee gezamenlijk activiteiten worden ondernomen. De parallelgroepen binnen een leerjaar werken nauw samen op het gebied van de kernvakken lezen, spelling en rekenen. Op de pleinen wordt leerjaar doorbroken gewerkt aan bijvoorbeeld creatieve vakken en wereldoriëntatie. Elke leerling heeft een eigen basisgroep en leerkracht.

Wilt u meer weten over de inhoud van ons onderwijs, dan verwijzen wij u naar ons Kindcentrumplan of de schoolgids op Scholen op de Kaart.