Oudercommissie kinderopvang

OC & CCR

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler binnen de kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en de prijs van de opvang.

De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindcentrum een oudercommissie in te stellen. Omdat Kanteel een grote kinderopvangorganisatie is, is er naast de oudercommissie op iedere locatie ook een overkoepelende centrale oudercommissie, de Centrale Cliƫntenraad(CCR). Voor zowel de oudecommissie op iedere locatie als de CCR zijn wij regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.

Wat vragen wij van de leden van de oudercommissie en CCR?

We zoeken enthousiaste ouders die mee willen denken en op een constructieve manier een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Gewoon bereid zijn om wat extra tijd te steken in het adviseren van en medenken met de organisatie waar jou kinderen worden opgevangen.